RSS

Arhive zilnice: noiembrie 7, 2008

Biblia este cel mai bun instrument ecumenic

Biblia este cel mai bun instrument ecumenic
23.10.2008, Vatican (Catholica)

kasperBiblia este principalul instrument de dialog ecumenic, a afirmat preşedintele Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştine, dicasterul din Vatican dedicat ecumenismului. Cardinalul Walter Kasper a vorbit despre Biblie şi ecumenism într-o intervenţie adresată Sinodului Episcopilor, textul intervenţiei fiind publicat ieri de către Vatican.

„În ciuda tuturor tristelor diviziuni din istoria Bisericii, Cuvântul lui Dumnezeu, despre care dă mărturie mai presus de toate Sfânta Scriptură, a rămas o moştenire comună şi astăzi; nimic nu uneşte mai mult Bisericile şi comunităţile creştine decât o face Biblia”, a afirmat Cardinalul. El a numit Scriptura „legătura ecumenică prin excelenţă”, considerând-o „bază a dialogul ecumenic şi principal instrument de dialog asupra aspectelor doctrinale, spirituale şi pastorale”. Lectio divina practicată în comun este o metodă ecumenică privilegiată, a mai susţinut oficialul Vatican.

Cardinalul a afirmat că dialogul ecumenic a înregistrat multe rezultate în ultimele decenii. „Trebuie să îi fim recunoscători pentru toate acestea Duhului lui Dumnezeu care i-a adus pe creştini mai aproape unii de alţii, ceea ce nu e puţin. Suntem recunoscători şi încurajaţi de iniţiativele ecumenice, care, conform Conciliului Vatican II, sunt un impuls al Duhului şi – sperăm noi – locul de construcţie a viitorului Bisericii.”

sursa> http://www.catholica.ro/stiri/show.asp?id=16654

 
Un comentariu

Scris de pe noiembrie 7, 2008 în Dialoguri, diverse, Ecumenisme, teologie, Vesti

 

Etichete: , , , ,

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu la Sinodul Episcopilor catolici

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu

la Sinodul Episcopilor catolici

vaticanx

Patriarhul ecumenic s-a adresat Sinodului Episcopilor
19.10.2008, Vatican (Catholica)

papab_215Majoritatea creştinilor au auzit Cuvântul lui Dumnezeu, dar l-au văzut ei în artă sau în natură sau au conştientizat că îl ating în Euharistie? Patriarhul ortodox ecumenic Bartolomeu I de Constantinopol a ridicat aceste probleme sâmbătă după-amiaza, la celebrarea Vesperelor în Capela Sixtină. La celebrarea prezidată de Papa Benedict al XVI-lea au participat 400 de Cardinali, Episcopi, persoane consacrate şi laici, în contextul Sinodului Episcopilor despre Cuvântul lui Dumnezeu, care se va încheia la 26 octombrie.

A fost pentru prima oară în istorie când un Patriarh ortodox s-a adresat unui Sinod al Episcopilor din Biserica Catolică. Patriarhul Bartolomeu a subliniat de aceea că prezenţa sa „este un important pas în direcţia refacerii comuniunii noastre depline”. „Privim aceasta ca o manifestare a lucrării Duhului Sfânt care conduce Bisericile noastre la apropiere şi aprofundarea relaţiilor dintre ele”, a continuat prelatul. Având în spate „Judecata de apoi” a lui Michelangelo, Patriarhul a vorbit despre importanţa temei Sinodului. „Biserica are nevoie să redescopere Cuvântul lui Dumnezeu fiecărei generaţii şi să îl facă cunoscut cu o înnoită vigoare şi convingere şi lumii contemporane, care adânc în inima ei însetează după mesajul de pace, speranţă şi caritate al lui Dumnezeu.”

„Sarcina evanghelizării ar fi desigur mult întărită dacă toţi creştinii ar proclama cu o singură voce într-o Biserică complet unită. Este de aceea foarte potrivită deschiderea acestui Sinod faţă de delegaţii fraterni pentru ca noi toţi să devenim mai conştienţi de datoria comună a evanghelizării, precum şi de dificultăţile şi problemele realizării ei în lumea de astăzi.” Patriarhul, pornind de la doctrina patristică a „simţurilor spirituale”, a vorbit despre trei „căi spirituale de percepere” a Cuvântului lui Dumnezeu: „ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu, contemplarea Cuvântului lui Dumnezeu şi atingerea Cuvântului lui Dumnezeu”. A reflectat mai întâi la „ascultarea şi rostirea Cuvântului lui Dumnezeu prin Sfintele Scripturi”. „Biserica Creştină este, înainte de toate, o Biserică a Scripturii. Deşi metodele de interpretate pot să varieze […] Scriptura a fost mereu percepută ca o realitate vie şi nu ca o carte moartă.”

„În contextul unei credinţe vii, Scriptura este mărturia vie a unei istorii vii despre relaţia unui Dumnezeu viu cu un popor viu.” Patriarhul a spus că în acest sens creştinii trebuie „să ofere o perspectivă unică – dincolo de aspectul social, politic sau economic – despre nevoia de eradicare a sărăciei, să ofere un echilibru în lume, să combată fundamentalismul şi rasismul şi să încurajeze toleranţa religioasă într-o lume într-o lume în conflict.” Patriarhul Bartolomeu a afirmat apoi că Cuvântul lui Dumnezeu poate fi văzut „în natură şi mai presus de toate în frumuseţea icoanelor: nicăieri nu este invizibilul făcut mai vizibil decât în frumuseţea iconografiei şi în minunea creaţiei”. A explicat apoi că „icoanele sunt o amintire vizibilă a vocaţiei noastre cereşti. Ele sunt o invitaţie la a ne ridica deasupra grijilor lumeşti. Ne încurajează să căutăm extraordinarul în ordinar. Icoanele subliniază misiunea fundamentală a Bisericii de a recunoaşte că toţi oamenii şi toate lucrurile sunt create şi chemate să fie ‘bune’ şi ‘frumoase’.”

Privind natura, Patriarhul a afirmat că ecologia este în cele din urmă „legată strâns de teologie”. „Chiar şi o piatră”, a spus el citându-l pe Sfântul Vasile cel Mare, „dă mărturie de Cuvântul lui Dumnezeu. Este adevărat şi pentru o furnică, o albină şi un ţânţar, cele mai mici creaturi. Pentru că El a aşezat cerurile largi şi mările imense.” Liderul ortodox a adăugat: „Amintindu-ne de micimea noastră în marea şi minunata creaţie a lui Dumnezeu subliniem doar rolul nostru central în planul dumnezeiesc pentru mântuirea întregii lumi.” Discursul a trecut apoi la Sacramentul Euharistiei, în care Cuvântul lui Dumnezeu primeşte formă tangibilă. În Euharistie „Cuvântul devine trup şi ne permite nu doar să îl auzim şi să îl vedem, dar şi să îl atingem cu mâinile noastre.” „Cuvântul şi Sacramentul devin o realitate. Cuvântul încetează să fie ‘cuvinte’ şi devine o Persoană, întrupându-se în toate fiinţele şi în întreaga creaţie.”

Patriarhul Bartolomeu a spus că exemplul sfinţilor este „experienţa tangibilă şi expresia umană a Cuvântului lui Dumnezeu în comunitatea noastră”. „În prezenţa delicată a unui Sfânt noi învăţăm cum teologia şi acţiunea coincid. În iubirea milostivă a unui sfânt îl experimentăm pe Dumnezeu ca ‘Tatăl nostru’ şi mila sa ca ‘îndelung răbdătoare’. […] Fiecare dintre noi este chemat să devină ca focul, să atingă lumea cu forţa mistică a Cuvântului lui Dumnezeu, pentru ca – noi fiind o extensie a Trupului lui Cristos – lumea să poată să spună şi ea: ‘Cineva m-a atins!'” „Răul”, a continuat invitatul, „este eradicat doar de sfinţenie, nu de asprime. Şi sfinţenia introduce în societate sămânţa care vindecă şi transformă. Este asemenea platourilor tectonice de pe scoarţa pământului. Ajunge ca cele mai adânci straturi să se mişte câţiva milimetri ca să zguduie suprafaţa pământului. Dar pentru ca această revoluţie spirituală să aibă loc, trebuie să experimentăm ‘metanoia’ – convertirea atitudinilor, obiceiurilor şi practicilor – în modurile în care ne-am folosit greşit sau am abuzat de Cuvântul lui Dumnezeu, de darurile lui Dumnezeu şi de creaţia lui Dumnezeu.”

Arhimandritul grec despre predica Patriarhului ecumenic
28.10.2008, Vatican (Catholica)

sotiriadis1Intervenţia Patriarhului ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului la Sinodul Episcopilor a marcat un moment de cotitură pentru ecumenism, a declarat săptămâna trecută pentru Zenit reprezentantul Bisericii Ortodoxe a Greciei. Arhimandritul Ignatios Sotiriadis a participat ca delegat fratern la Sinodul Episcopilor dedicat Cuvântului lui Dumnezeu, eveniment încheiat duminică. Acesta s-a referit la predica Patriarhului ecumenic de la celebrarea Vesperelor din 18 octombrie, alături de Papa Benedict al XVI-lea, în Capela Sixtină.

– Aţi participat la întreg Sinodul. Ce aţi auzit de la Părinţii sinodali despre predica Patriarhului Bartolomeu?- În primul rând sunt mândru că l-am văzut pe Sanctitatea Sa Patriarhul ecumenic Bartolomeu I în Capela Sixtină, acolo unde se aleg Papii, loc atât de faimos în lume pentru valoarea sa artistică, percepând invitaţia adresată de Papa Benedict celui care ocupă locul „primus inter pares” în Ortodoxie (Patriarhul Bartolomeu – n.n.) ca fiind foarte onorantă. Evenimentul a fost primit bine de către Părinţii sinodali – cu toţii au fost prezenţi – ca un moment cu adevărat de har. Cotidianul Vaticanului, L’Osservatore Romano, a prezentat apoi momentul pe chiar prima pagină.

Patriarhul s-a referit în predica sa la interpretarea dată Cuvântului lui Dumnezeu conform învăţăturilor şi scrierilor Părinţilor Bisericii. A fost o predică magisterială, prezentând poziţia Bisericii Ortodoxe asupra temei în discuţie, inspirându-se din bogăţia spiritualităţii răsăritene. A fost un eveniment istoric în care un Papă, celebrând Vesperele în faţa întregului episcopat catolic, nu şi-a exercitat ministerul de învăţător, ci a delegat sarcina celui care era al doilea Episcop al Bisericii în vremea în care ea nu era încă divizată. Ceea ce m-a impresionat cel mai mult a fost afirmaţia Papei atunci când predica Patriarhului, primită cu lungi aplauze, s-a încheiat: „Dacă avem Părinţi comuni, cum am putea să nu fim fraţi?”

– Părinţii sinodali au fost în mod special impresionaţi de partea din predică în care Patriarhul a explicat cum se poate „vedea” Cuvântul lui Dumnezeu prin icoane şi în creaţie, subliniind importanţa protejării ei.- Patriarhul ecumenic este cunoscut pentru pasiunea şi neobositul său angajament la nivel ecologic, iar Părinţii sinodali i-au apreciat contribuţia la o discuţie de maximă importanţă şi actualitate, în care Biserica trebuie să fie protagonistă.

– Dar marea noutate a fost probabil nu intervenţia Patriarhului ci dorinţa Papei, exprimată la Vespere, de includere a propunerilor Patriarhului în lista propunerilor sinodale. Această iniţiativă pare a fi fost recepţionată pozitiv de Părinţii sinodali. În acest fel, pentru prima oară în istorie, magisteriul unui Patriarh ecumenic poate fi preluat de magisteriul oficial al Bisericii Catolice prin exhortaţia apostolică post-sinodală.- Atunci când suntem uniţi de Cuvântul lui Dumnezeu, calea noastră merge inevitabil în direcţia unui al doilea pas, care este unitatea deplină, respectiv celebrarea comună a Euharistiei. Dar la aceasta nu se va ajunge atât de mult prin eforturi umane cât mai degrabă prin insuflarea şi dorinţa Duhului Sfânt.

– Dar cei care speră în această unitate o văd ca pe ceva foarte îndepărtat.- Separarea Bisericilor Răsăriteană şi Apuseană a avut loc de-a lungul a câteva secole; nu a fost un eveniment izolat al anului 1054, ci un lung proces cultural şi lingvistic. Ne-am separat încet şi tot încet ne vom uni. Nu putem noi să vorbim despre date. Ceea ce este sigur este dorinţa Bisericii Ortodoxe ca Biserica Romei să se despartă de puterea ei temporală şi să se dedice total misiunii ei spirituale de transformare a lumii.

sursa>

http://www.catholica.ro/stiri/show.asp?id=16625

http://www.catholica.ro/stiri/show.asp?id=16672

foto>

http://www.websitetoolbox.com/tool/post/apologia/vpost?id=3051265

 

Etichete: , , , ,