RSS

Arhive zilnice: ianuarie 6, 2010

În Hristos ne-am îmbrăcat

În Hristos ne-am îmbrăcat

Hristos nu este accesoriu, însă este accesibil. Nu este la modă, însă este modul nostru de-a fi. Cel putin aşa mărturisim la cântarea baptismală: “Câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi şi îmbrăcat”, pe care o cântăm şi la Liturghie uneori, luându-ne după cuvintele lui Pavel către galateni (3, 27).

Precum Mântuitorul S-a îmbrăcat cu apa Iordanului ca şi cu o haină, botezându-Se, aşa şi noi ne botezăm cu apă şi duh, îmbrăcându-ne în Hristos, ca şi cu un giulgiu. Dacă cu Hristos ne-am botezat, înseamnă că-i suntem martori morţii, îngropării, pogorârii la iad şi învierii Sale. Nu ne îmbrăcăm cu Hristos, ci în Hristos, pentru că nu-L vom lepăda, agăţându-L mai apoi nefolositor în cuier, ca pe-o haină. Ci e precum un giulgiu, ce stă strâns lipit de trup şi-n adâncul mormântului, şi-n iad, până la înviere[1]. Acest Giulgiu ne ţine la un loc pornirile şi patimile trupeşti şi ne îmbălsămează cu mirul harului de viaţă dătător al Duhului. De pe faţă ni se ia vălul necunoştinţei de Dumnezeu prin cufundarea în adânc, punându-ni-se pe chip, ca şi o icoană (mandalion), mahrama chipului Domnului răstignit şi înviat. În cristelniţa botezului, ca-ntr-un mormânt pecetluit, primim luminarea Domnului prin raza harului. La înviere, când Îl vom vedea faţă către faţă, vom fi dezlegaţi de aceste giulgiuri şi lăsaţi să mergem precum Lazar cel înviat[2], iar mahrama va fi “înfăşurată, la o parte, într-un loc”[3].

Precum apa Iordanului înveşmânta fiecare mădular al Trupului Domnului, aşa şi pe noi ne înfăşoară Hristos în lumina ce-I străluce (străluminează) din Faţa-I curată[4]. În această lumină dătătoare de viaţă suntem înfăşuraţi ca-ntr-un giulgiu. În fiecare dintre mădularele noastre, fie că-i mai de cinste, fie că-i mai de puţin preţ decât celălalte[5], se înveşmântează Hristos duhovniceşte prin taina Botezului spre curăţire, luminare şi înviere. Şi asta pentru ca să ni se facă nouă Mântuitorul totul întru toate, precum se spune şi la rugăciunea de la Acatist:Cu patimile Tale, vindecă patimile mele! Cu ranele Tale, tămăduieste ranele mele. Cu Sângele Tău, curăţeşte sângele meu şi amestecă în trupul meu mireasma Trupului Tău, celui de viaţă făcător. Fierea, cu care vrăjmaşii Te-au adăpat, să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul Tău întins pe Cruce, să întindă către Tine mintea mea, cea trasă în jos de diavoli. Capul Tău, pe care L-ai aplecat pe Cruce, să înalţe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele Tale mâini, pironite de cei fără de lege pe Cruce, să mă tragă spre Tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfânta gura Ta. Faţa Ta, cea batjocorită cu pălmuiri şi cu scuipări, să umple de strălucire faţa mea cea întinată în fărădelegi. Duhul Tău, pe care L-ai încredinţat Tatălui când erai pe Cruce, să mă povătuiască spre Tine, prin harul Tau”[6].

Asemenea, prin botez şi noi sutem datori şi chemaţi să-I dăruim Mântuitorului nu numai trupul şi simţirile noastre, ci şi sufletul cu mintea, cugetul, voinţa şi virtutea noastră; ca să împlinim astfel strigarea: “Ale Tale dintru ale Tale. Ţie’Ţi aducem de toate şi pentru toate”[7]. Noi suntem ale Domnului, dintru ale Sale creaţi, şi către Care noi Îi dăruim toate ale noastre (şi pe noi), pentru ca El să devină totul întru toate. Hristos Se îmbracă în noi, în umanitatea noastră, iară noi în El, prin harul dumnezeiesc din sfintele taine. Înăuntrul giulgiului baptismal suntem cu Hristos. Noi în Hristos şi Hristos în noi.

Să ajungem şi noi să zicem dimpreună cu Sf. Ap. Pavel că nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăieşte în mine”[8], căci şi voi, prin botez, aţi murit şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos întru Dumnezeu. Iar când Hristos, Care este viaţa voastră, Se va arăta, atunci şi voi, împreună cu El, vă veţi arăta întru slavă”[9].

dan.camen.

______________________


[1] Taina Botezulului nu se repetă

[2] Ioan 11, 44

[3] Ioan 20, 7

[4] Noi numim adesea Botezul drept luminarea noastră

[5] Vezi imnul al 15-lea al Sf. Simeon Teologul în Imne, Epistole şi Capitole, Scrieri III, Introducere şi note de diac. Ioan I. Ică Jr., Deisis, Sibiu, 2001, pp. 90-97

[6] Rugăciune aflată după condacul al 13-lea la Acatistul Mântuitorului nostru Iisus Hristos

[7] Ecfonis înainte de epicleză (la Sfînta Liturghie)

[8] Galateni 2, 20

[9] Coloseni 3, 3-4

______________________

foto>

http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/m/master/zunk_x/11icon.html

 
3 comentarii

Scris de pe ianuarie 6, 2010 în articole, citadela, spiritualitate, teologie

 

Etichete: , , , , , , ,