RSS

Scrisoarea Patriarhului României adresată Preşedintelui Senatului ca răspuns la propunerile legislative iniţiate de domnul deputat Vasile Silviu Prigoană

11 nov.

Basilica/ 10 noiembrie 2010

Patriarhia Română a luat atitudine faţă de cele două propuneri legislative iniţiate de domnul deputat Vasile Silviu Prigoană privind cultele recunoscute în România, prin scrisoarea pe care Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a adresat-o domnului Mircea Geoană, Preşedintele Senatului.

Precizăm totodată că, la solicitarea iniţiatorului [Dep. Silviu Prigoană – n.m.], Plenul Senatului a aprobat astăzi retragerea propunerii legislative pentru abrogarea Legii nr. 142 din 27 iulie 1999, privind sprijinul Statului pentru salarizarea clerului. Motivul principal al retragerii a fost faptul că Legea nr. 142 din 27 iulie 1999, republicată, cu modificările ulterioare, a fost abrogată la data de 1 ianuarie 2010, prin legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Ca urmare, propunerea legislativă a domnului deputat Vasile Silviu Prigoană era fără obiect.

În cele ce urmează prezentăm scrisoarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresată domnului Mircea Geoană, Preşedintele Senatului:

Domniei Sale,
Domnului MIRCEA GEOANĂ
Preşedintele Senatului

Domnule Preşedinte,

Patriarhia Română a luat act cu surprindere de depunerea în Parlamentul României a mai multor propuneri legislative privind cultele recunoscute în România, având ca iniţiator pe d-l deputat VASILE-SILVIU PRIGOANĂ, propuneri prin care se încearcă modificarea unei părţi din cadrul legislativ actual, cu incidenţe majore asupra vieţii cultelor şi a exercitării libertăţii religioase.

Două dintre iniţiativele depuse, înregistrate în prezent la Biroul Permanent al Senatului sub numerele BP 651 şi BP 652 din 2010, privesc aspecte referitoare la sprijinul direct şi indirect al Statului faţă de activităţile cultelor recunoscute, în România, respectiv sprijinul la salarizare şi unele facilităţi fiscale.

Sprijinul Statului la salarizare şi facilităţile fiscale acordate cultelor recunoscute, prevederi legale deja tradiţionale în România, nu ar fi fost necesare dacă Statul român modern nu ar fi preluat în secolul al XIX-lea majoritatea covârşitoare a resurselor Bisericii Ortodoxe Române, lăsându-i doar cheltuielile (reparaţiile şi întreţinerea clădirilor de cult, cheltuielile de funcţionare, inclusiv cele cu personalul etc.). Întrucât fenomenul de secularizare a averilor nu a existat numai în România, soluţii similare de sprijin al cultelor s-au luat în majoritatea statelor europene, ca măsuri compensatorii la respectivele exproprieri.

Majoritatea statelor din Europa au instituit diferite forme de sprijin direct şi indirect către cultele recunoscute. Astfel, în constituţiile Danemarcei, Norvegiei şi Islandei este prevăzut faptul că Biserica de stat trebuie să fie sprijinită de către autorităţi. În Norvegia, sprijinul comunităţilor religioase înregistrate este asigurat în funcţie de numărul de credincioşi (principiul proporţionalităţii). În Grecia, Statul asigură în totalitate cheltuielile de administrare a Bisericii Ortodoxe, iar preoţii ortodocşi sunt funcţionari ai Ministerului Educaţiei. Constituţia Belgiei prevede sprijinul Statului pentru asigurarea salariilor şi pensiilor clerului cultelor recunoscute prin lege (6 culte), iar alte prevederi legale menţionează posibilitatea cultelor recunoscute de a primi sprijin de la Stat pentru construirea şi renovarea imobilelor.

Cehia (21 culte), Slovacia (16 culte), Slovenia şi Luxemburg acordă un sprijin la salarizare personalului cultelor recunoscute, iar în Suedia (pentru 9 culte), Finlanda (2 culte), Italia (pentru 5 culte), Austria, Spania, Portugalia, Elveţia, Germania sprijinul se realizează prin colectarea de către Stat a unui impozit pentru cult. În Marea Britanie şi în Cipru nu a existat un fenomen al secularizării averilor bisericeşti, astfel că în aceste două ţări Bisericile deţin proprietăţi importante, fapt care le este suficient pentru a asigura venitul necesar acoperirii cheltuielilor.

Observăm astfel că, în toate cazurile în care Statul a secularizat averile cultelor, în momentul de faţă există o sprijinire directă şi indirectă a cultelor.

Experţii europeni în domeniul libertăţii religioase afirmă că nu este suficient ca un Stat să garanteze constituţional libertatea religioasă, ci este necesar ca entităţile religioase să aibă şi mijloacele materiale necesare pentru ca această libertate să poată fi exercitată efectiv. Dacă secularizarea averilor Bisericii nu este urmată de un sistem de sprijinire compensatorie, se poate vorbi şi despre o încălcare a principiului constituţional al libertăţii religioase, deoarece libertatea religioasă este afectată grav prin diminuarea mijloacelor materiale şi prin dezicerea Statului de unele obligaţii asumate în momentul secularizării bunurilor bisericeşti.

Ca urmare, ceea ce se încearcă în prezent în România de către anumite persoane, prin iniţiativa de a lipsi cultele de sprijinul la salarizare, de a elimina facilităţile fiscale, precum şi de abandonare a scutirii de impozit pe locaşurile de cult, poate fi considerat pe bună dreptate ca un demers care ar încununa o nedreptate istorică şi ca un atentat la dreptul de libertate religioasă şi de exercitare a acesteia. Această iniţiativă, fără precedent în Europa contemporană, impune nu numai o reacţie a cultelor recunoscute, ci a întregii societăţi şi a clasei politice, care are obligaţia morală de a se distanţa clar şi fără echivoc de astfel de iniţiative.

Pe lângă argumentele de ordin constituţional, dorim să subliniem că nu este moral să se ceară credincioşilor din ziua de astăzi să întreţină în exclusivitate un patrimoniu cultural şi multe activităţi dezvoltate în sute de ani prin contribuţiile ctitorilor şi donatorilor, care au înzestrat ctitoriile cu mijloace de susţinere, mijloace preluate de către Stat la un anumit moment al istoriei. Statul român modern s-a dezvoltat într-o mare măsură pe averile Bisericii, care a fost expropriată discriminatoriu faţă de toate celelalte instituţii şi categorii de cetăţeni (la momentul includerii în bugetul de stat în anul 1860 veniturile Casei Bisericii reprezentau un sfert din bugetul Statului).

Tradiţia sprijinului Statului la salarizarea clerului a fost continuată fără întrerupere de la momentul secularizării (Legea comunală, promulgată la 1 aprilie 1864, stabilea obligaţia comunelor de ‘a îngriji de cultul, de biserica sau de bisericile religiunei la care aparţine. Comuna este datoare a plăti pe preoţii şi pe servitorii bisericelor sale’ — art. 11).

Mult timp salarizaţi integral de către Stat, angajaţii cultelor au beneficiat, în perioada comunistă, doar de un sprijin la salarizare, situaţie continuată şi după 1989 (Ordonanţa Guvernului nr. 4/1993 privind acordarea de contribuţii de la bugetul de stat pentru completarea salarizării personalului unităţilor de cult din ţară şi a personalului deservent al cultului ortodox care îşi desfăşoară activitatea în străinătate şi alte acte normative care i-au urmat, între care şi Legea nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, în prezent abrogată).

Nu trebuie să se piardă din vedere că multele răscoale ţărăneşti care au culminat cu cea de la 1907 au avut loc după exproprierea Bisericii, făcută cu promisiunea împroprietăririi ţăranilor cu aceste terenuri. Acum se afirmă, în acelaşi spirit antireligios, că reducerea susţinerii financiare a cultelor recunoscute sau fiscalizarea integrală a acestora va aduce beneficii unor categorii de persoane, în principal bătrânii, trecându-se cu vederea că tocmai cultele recunoscute sunt cele care au cele mai multe şi mai eficiente activităţi de asistare şi îngrijire a persoanelor în vârstă.

Cât priveşte abrogarea facilităţilor fiscale ale cultelor recunoscute, precizăm că în majoritatea statelor Uniunii Europene există astfel de scutiri şi că acestea au în vedere utilitatea socială a cultelor, afirmată la nivel de lege organică în România prin articolul 8 al Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor. În plus, atât sprijinul la salarizare, cât şi facilităţile fiscale acordate cultelor recunoscute în România, sunt recunoscute şi garantate expres prin Legea 489/2006 (art. 10 şi, respectiv, 11).

Ca urmare, Vă rugăm, în calitatea Domniei Voastre de Preşedinte al Senatului României, să sprijiniţi demersul Bisericii Ortodoxe Române de a nu promova spre adoptare cele două propuneri legislative ale d-lui deputat VASILE-SILVIU PRIGOANĂ.

Având încredinţarea că, prin bunăvoinţa membrilor Senatului României şi a Domniei Voastre personal, această solicitare a Patriarhiei Române va fi soluţionată, rugăm pe bunul Dumnezeu să Vă binecuvânteze cu darurile Sale cele bogate.

† DANIEL

ARHIEPISCOPUL BUCUREŞTILOR,

MITROPOLITUL MUNTENIEI ŞI DOBROGEI,

LOCŢIITOR AL TRONULUI CEZAREEI CAPADOCIEI,

PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

sursa>

http://www.basilica.ro/ro/stiri/scrisoarea_patriarhului_romaniei_adresata_presedintelui_senatului

_ca_raspuns_la_propunerile_legislative_initiate_de_domnul_deputat

_vasile_silviu_prigoana_3596.html

~~~+~~~


„După un proiect al lui Silviu Prigoană,

preoţii, trimişi la cerşit de Camera Deputaţilor”

– Ziarul de Vrancea

În Cotidianul „Ziarul de Vrancea”, domnul Valentin Muscă semnează un articol cu titlul După un proiect al lui Silviu Prigoana, preoţii, trimişi la cerşit de Camera Deputaţilor, trăgând un semnal de alarmă în ceea ce priveşte pericolul ca Statul Român să nu mai contribuie la salarizarea preoţilor [?! – n.m.]. În continuare, vă prezentăm fragmente din acest articol:

Este pentru prima dată după introducerea salarizării preoţilor în secolul al XIX-lea, când statul intenţionează să taie subvenţiile pentru slujitorii Bisericii. […] Este vorba despre iniţiativa scandaloasa a deputatului PDL Silviu Prigoana, iniţiativa care la vremea respectiva a creat discuţii contradictorii, chiar în cadrul propriului partid. […] Dacă proiectul trece şi de Senat, peste 90% din preoţii din România pot să-şi declare parohiile falimentare, iar ei să plece pe urmele căpşunarilor sau să se apuce de ghicit şi “citit în cărţi”, întrucât, legal, Biserica nu le dă voie să practice şi o a doua profesie.

“Preoţii vor ajunge cerşetori”. “Majoritatea preoţilor care primeau acest ajutor de la stat îl utilizau pentru plata cotelor sociale pe care le achită tot la stat. Nu sunt bani pe care preoţii îi iau acasă. Vin de la stat şi pleacă tot la stat. Dacă proiectul îşi urmează cursul şi va trece şi de Senat, mulţi preoţi nu vor mai avea cu ce să plătească aceste cote sociale, pentru că veniturile majorităţii parohiilor sunt mici şi, efectiv, preoţii nu vor mai putea achita taxele către stat. Deja sunt unii preoţi care vin cu bani de acasă să achite aceste taxe”, ne-a spus pr. Stefan Maftei, protoiereul Protoieriei Odobeşti. Cu excepţia câtorva parohii, unde protipendada politico-financiară şi maneliştii merg pentru oficierea Tainelor Botezului şi Cununiei, aruncând cu bani în stânga şi-n dreapta, majoritatea parohiilor au venituri la limita subzistenţei. Şi, mai grav, există sute de parohii cărora Secretariatul de Stat pentru Culte nu le-a acordat buget, preoţii neprimind nici salariu de la stat, nici o altă formă de susţinere financiară. Iniţiativa legislativă afectează peste 15.000 de preoţi şi aproape 20.000 de angajaţi din personalul neclerical din România. Este prima dată după aproape 150 de ani, de când preoţii primesc susţinere financiară de la stat, când Legislativul propune retragerea acestui sprijin. Comuniştii au închis mănăstirile, au demolat biserici, dar nu le-a retras sprijinul financiar.”

sursa>

http://www.basilica.ro/ro/stiri-patriarhie/bidupa_un_proiect_al_lui_silviu_prigoana_preotii_trimisi_la_cersit

_de_camera_deputatilori_ziarul_de_vranceab_2881.html

http://www.ziaruldevrancea.ro/index.php?articol=55552


 
9 comentarii

Scris de pe noiembrie 11, 2010 în articole, ecclesia, Vesti

 

Etichete: , , , , , , , , , , , ,

9 răspunsuri la „Scrisoarea Patriarhului României adresată Preşedintelui Senatului ca răspuns la propunerile legislative iniţiate de domnul deputat Vasile Silviu Prigoană

 1. VIOREL

  noiembrie 14, 2010 at 3:18 pm

  Preotii fac ceva care ajuta societatea noastra sa nu decada in abis .silviu prigoana nu faca altceva decat sa suga ca o capusa schioapa de la cei care platesc vilele,masinile si salariile nesimtite pe care familionul prigoana beneficiaza.Capusa fie si schioapa
  trebuie sparta intre unghii.HAI SA SPARGEM CAPUSA
  CRESTINI !!!!!!

   
  • Lucifer

   noiembrie 15, 2010 at 12:25 pm

   D-le Viorel, cuprins fiind de sentimente crestine, vad ca ai inceput sa instigi la violenta si discriminare fata de o anumita persoana. Ar trebui sa iti fie rusine. Dar probabil iubirea de aproape si rusine sunt 2 concepte care tu nu le-ai invatat la biserica. De fapt, nu le-ai invatat nicaieri. Hai, fuguta la biblioteca si mai citeste. Daca esti de acord cu returnarea averilor ce au apartinut candva bisericii, inseamna ca la fel de bine poti fi de acord si cu reinstaurarea iobagiei sau a robiei tiganilor. Care au fost abolite prin aceeasi perioada.

    
 2. Adelia

  noiembrie 19, 2010 at 8:59 pm

  Lucifere,mai dragutule, du-te fuguta la iadul de unde te inspiri si lasa oamenii de omenie in pace!

   
 3. celdirectinteresat

  noiembrie 19, 2010 at 11:10 pm

  lucifer nu iti este frica sa vb de ceea ce nu cunosti ia uita-te in urma macar cu cativa ani si vei vedea ca ceausescu (dumnezeu sa-l ierte) acela care a daramat biserici si a distrus manastiri nu a reusit sa se atinga de salariul preotilor , sa iti mai spun ceva bai baiatu daca tu ai vrea sa fi corect cu tine insuti atuni ai vedea ca de cate ori ai avut un eveniment major la tine in familie ,daca ai daca nu ramai asa nu mai chinui si pe alti ,ai dat fuga la biserica indiferent cum sa numit ea ortodoxa , penticostala , baptista ,etc….

   
  • Lucifer

   noiembrie 22, 2010 at 8:54 am

   Nu – nu am dat fuga la biserica. Au dat altii fuga la respectivele evenimente. Din punctul meu de vedere in biserica nu are loc decat un spectacol, cu costume frumoase, muzica, lumini etc.
   Si inca ceva – nu sunt `bai baiatu` – de vreme ce eu ma exprim civilizat, am pretentia sa faceti si voi la fel. Daca aveti, evident, cei 7 ani de acasa. Nu voi fi niciodata cu un organism precum BOR, care capuseaza statul; in particular, nu am nimic cu credinciosii – indiferent de apartenenta religioasa (crestinism, budism, islamism etc). In loc sa aveti aceste manifestari habotnice, pline de ura nejustificata, mai bine ati cultiva urmatoarele doua lucruri: MUNCA si MODESTIA, care din cate ne arata realitatile vremii, sunt total straine de BOR. Nu contest ca inca mai exista preoti cu daruire – dar acestia sunt in general in comunitatile foarte sarace. Daca ai fi preot – ai lua ultimii banuti ai unei babe amarate pentru lumanari sau i-ai spune – `Nu, maica, lasa – du-te si ia-ti medicamentele de care ai nevoie` ? Asta te defineste ca om – relatia cu ceilalti oameni – ca iti pasa, ca ii iubesti, ca esti capabil sa daruiesti ceva din tine celorlalti, si nu credinta oarba si contemplarea … in asteptarea vietii de apoi.

    
   • celdirectinteresat

    noiembrie 23, 2010 at 10:14 pm

    ma bucur ca nu ii pui pe toti preoti intr-o oala fiinca nu se cuvine dar daca ai sti ca la tara se mai intampla si ceea ce ai spus tu cu ,, lasa maica ….” asa ca ar trebui sa incercam sa intelegem ca sunt uni oameni care s-au nascut in credinta si incearca sa traiasca in credinta. Haideti sa mergem impreuna la bunici nostri (daca mai traiesc , ai mei traiesc ) si sa le spunem <<>> ce spuneti vi se pare normal sa se intample asa ceva iar daca i-ai luat pe timpul lui ceausescu dreptul de a intra in biserica si de a nu putea sa faca ceea ce vroiau din punct de vedere crestinesc , cred ca dupa revolutie toti ne-am castigat acest drept. In ceea ce priveste (bai baiatu ) imi cer scuze cred ca am gresit dar nu am facut-o rau intentionat. si ca o incheiere sa stiti ca pe timpul lui ceausescu am fost unul dintre cei ce ne ascundeam de militie sa ne putem ruga si totusi nu am plecat din credinta ortodoxa asa ca ( SLAVIT SA FIE DOMNUL)

     
 4. ateu

  noiembrie 22, 2010 at 1:33 pm

  Biserica face profit si nu imparte profitul cu Statul Roman,de ce trebuie statul sa-i ajute cu ceva.Ca nu mai au din averile de acum 100 ani,foarte bine,asta a fost singurul lucru bun al lui Ceausescu.De cand biserica se implica in politic se poate astepta la repercusiuni,partidele nesustinute si ajunse la putere au ocazia sa se razbune si se vor razbuna.

   
  • Mefisto

   noiembrie 30, 2010 at 6:59 pm

   Corect , dar de ce oare nu ar putea Biserica și tot BOR-ul sa se autofinanțeze ? Cum ar fi dacă s-ar întâmpla și acuma asa cum a luat Cuza tot , sa fie puși încă o data sa deconteze tot ce nu pot dovedi ca au câștigat cinstit ?! Apoi sa se autofinanțeze și sa plătească Statului taxe și impozite !Eu propun sa nu plângem la mormânt străin , pentru ca undeva scrie sa nu-ți aduni bogății pe pământ ! Ce face BOR cu bogățiile adunate ? Le duce in Rai ?

    
 5. Popa prostu

  februarie 11, 2015 at 1:18 pm

  Stati linistiti ca situatii e foarte grava pentru preoti. Chiar daca preotii primesc bani de la stat banii SUNT RETINUTI DE CATRE HOTII EPISCOPIE. Vezi cazul episcopiei HUSI.Cunosc situatia foarte bine a unui preot care primeste salar de la episcopie 200 lei restul este fortat de catre calugarii mafioti sa cerseasca contributii de la oamenii. Rusine conducatori ai BOR care nu aveti nimic de-a face cu democratia si cu bunatatea pe care o propovaduiti.Mie scarba de voi si de dictatura prin care tineti sub amenintarea excluderii din biserica a preotilor angajati se plang la instante de nedreptatile facute. Sper sa sfarsiti in iad!!!

   

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat: