RSS

Arhive pe etichete: mir parul capului

Văzut-a pe păcătoasa sărutând tălpile Mântuitorului, şi a gândit cu vicleşug la sărutarea vânzării…

Sfanta si Marea zi de Miercuri - Ungerea Mantuitorului cu mir inainte de patima de catre femeia cea pacatoasa (stanga) si Sarutul lui Iuda (dreapta)

Sfanta si Marea zi de Miercuri - Ungerea Mantuitorului cu mir inainte de patima de catre femeia cea pacatoasa si tradarea lui Iuda

„Păcătoasa a venit la Tine, vărsând mir cu lacrimi pe picioarele Tale, Iubitorule de oameni, şi s-a vindecat cu porunca Ta de mirosul greu al răutăţilor; iar ucenicul cel nemulţumitor, suflând împotriva harului Tău, l-a lepădat pe el şi s-a amestecat cu noroiul, vânzându-Te pentru dragostea banilor. Slavă, Hristoase, milostivirii Tale”[1]

~~~+~~~

„Vai de ticăloşia lui Iuda! Văzut-a pe păcătoasa sărutând tălpile Mântuitorului, şi a gândit cu vicleşug la sărutarea vânzării. Aceea şi-a dezlegat părul, iar acesta s-a legat cu mânia, aducând în loc de mir răutatea cea urât-mirositoare; că pizma nu ştie să cinstească lucrul cel de folos. Vai de ticăloşia lui Iuda, de care izbăveşte, Dumnezeule, sufletele noastre”[2]

~~~+~~~

„Păcătoasa a alergat la mir, să cumpere mir de mult preţ, să ungă pe Făcătorul de bine şi a strigat către vânzătorul de mir: Dă-mi mir, ca să ung şi eu pe Cel ce a şters toate păcatele mele”[3]

~~~+~~~

„Doamne, femeia ceea ce căzuse în păcate multe, simţind Dumnezeirea Ta, luând rânduială de mironosiţă, şi tânguindu-se a adus Ţie mir mai înainte de îngropare, zicând: Vai mie! Că noapte îmi este mie înfierbântarea desfrâului, şi întunecată şi fără de lună pofta păcatului. Primeşte izvoarele lacrimilor mele, Cel ce scoţi cu norii apă din mare; pleacă-Te spre suspinul inimii mele, Cel ce ai plecat cerurile cu nespusă plecăciune. Ca să sărut preacuratele Tale picioare şi să le şterg pe ele iarăşi cu părul capului meu. Al căror sunet auzindu-l cu urechile Eva în rai în amiazăzi, de frică s-a ascuns. Cine va cerceta mulţimea păcatelor mele şi adâncurile judecăţilor Tale, Mântuitorule de suflete, Izbăvitorul meu? Să nu mă treci cu vederea pe mine, roaba Ta, Cel ce ai nemăsurată milă”[4]

~~~+~~~

„Sărutarea ta este plină de vicleşug, salutul tău este în sabie, înşelătorule Iuda; căci cu limba ai grăit cele de unire, iar cu gândul faci semn de despărţire; că ai cugetat să vinzi cu înşelăciune celor fără de lege pe Făcătorul de bine”[5]

~~~+~~~

„Mâinile cu care ai luat pâinea nestricăciunii, le-ai întins de-ai luat arginţii; gura ţi-ai adus cu înşelăciune spre sărutare, cu care ai primit Trupul şi Sângele lui Hristos; dar, vai ţie! precum zice Hristos”[6]

____________________________

[1]- Stihiră la slujba Deniei de Marţi seara (Sfânta şi Marea zi de Miercuri, la Utrenie) în Săptămâna Patimilor,  glasul al III-lea, în Triodul, EIBMBOR, Bucureşti, 2000, p. 568

[2] – Stihiră la Laude la slujba Deniei de Marţi seara (Sfânta şi Marea zi de Miercuri, la Utrenie) în Săptămâna Patimilor, glas I, în Triodul…, p. 573

[3] – Slava… la Laude la slujba Deniei de Marţi seara (Sfânta şi Marea zi de Miercuri, la Utrenie) în Săptămâna Patimilor, glas II, în Triodul…, p. 573

[4] – Slava… Şi acum… la Stihoavnă la slujba Deniei de Marţi seara (Sfânta şi Marea zi de Miercuri, la Utrenie) în Săptămâna Patimilor, glasul al VI-lea, în Triodul…, p. 574

[5] – Stihiră la Cântarea a 4-a a Tricântării la slujba Pavecerniţei Mari de Miercuri seara, în Săptămâna Patimilor, alcătuire a lui Andrei Criteanul, glas ul al VI-lea, în Triodul…, p. 579

[6] – Stihiră la Cântarea a 9-a a Tricântării la slujba Pavecerniţei Mari de Miercuri seara, în Săptămâna Patimilor, alcătuire a lui Andrei Criteanul, glas ul al VI-lea, în Triodul…, p. 581

 

Etichete: , , , ,