RSS

PREASFINŢITUL PĂRINTE IOACHIM, EPISCOPUL HUŞILOR, A PLECAT LA DOMNUL

24 apr.

ps-ioachim-mares

PREASFINŢITUL PĂRINTE IOACHIM, EPISCOPUL HUŞILOR, A PLECAT LA DOMNUL

PREASFINŢITUL IOACHIM MAREŞ, EPISCOPUL HUŞILOR, a murit astăzi (24 aprilie – sărbătoarea Izvorul Tămăduirii) în jurul orei 14.30 la Reşedinţa Episcopală din Huşi.

Repere biografice

Preasfinţitul Părinte Ioachim Mareş a văzut lumina zilei la 12 martie 1927 în comuna Măgireşti, judeţul Bacău, din părinţii Nicolae şi Maria Mareş, la botez primind numele de Ioan.

A urmat Şcoala primară în localitatea natală, pentru scurtă vreme, Gimnaziul ‘Petru Rareş’ din Miercurea-Ciuc, Seminarul Teologic ‘Sfântul Gheorghe’ din Roman şi Facultatea de Teologie din Suceava (1946-1948), iar dupa desfiinţarea acesteia a trecut pe pământ transilvan, la Institutul Teologic Universitar din Cluj (1948-1950), unde a luat contact cu o altă viată spirituală românescă, ce i-a fost de mare folos în anii de mai tarziu; aici a obţinut şi diploma de licenţă în Teologie, în anul 1950.

După căsătorie (cu Ana Munteanu) a fost hirotonit diacon (în 21 mai 1952 în Catedrala eparhială din Roman) iar în 29 iunie acelaşi an, întru preot, în catedrala episcopală din Huşi.

Vreme de peste trei decenii a păstorit cu mult devotament preoţesc la Parohia Damieneşti, judeţul Bacău (1952-1954), unde a înfrumuseţat şi reparat biserica şi casa parohială; la Parohia Tardeni unde a construit casa parohială (1954-1955); la biserica „Sfântul Nicolae” din Moineşti (1955-1962), unde a reparat şi extins biserica; la Leorda-Comanesti, judeţul Bacăşu (1962-1972), unde a restaurat şi consolidat biserica şi casa parohială; la biserica ‘Sfântul Nicolae’ din Bacău (1972-1978) a restaurat şi înfrumuseţat atât biserica cât şi casa parohială; în acelaşi timp a reconstruit biserica parohială din satul său natal, Măgireşti, judeţul Bacău; în paralel a fost şi secretar protopopesc la Moineşti (1957-1967), deputat eparhial (1962-1972), preşedinte al Conşistoriului eparhial al Episcopiei Romanului şi Huşilor (1972-1978), după care, în urma bogatei experienţe acumulate în domeniul biseicesc i s-a incredinţat funcţia de vicar administrativ al acestei episcopii (1978-1985).

La câţiva ani după trecerea la cele veşnice a soţiei sale (1971) a fost ales Arhiereu-Vicar al Eparhiei Romanului şi Huşilor, cu titlul de ‘Vasluianul’, călugărit sub numele de ‘Ioachim’, hirotonit şi instalat în 24 noiembrie 1985; ca Arhiereu-Vicar la Roman a desfăşurat o bogată activitate mişionar-pastorală, administrativ-gospodărească şi culturală. În perioada 1985-1989 a consolidat, pictat şi înfrumuseţat biserica ‘Precista-Mare’ din Roman, în care a slujit ca ahiereu-vicar; în anul 1991 a pus temelia celei mai mari catedrale din România în municipiul Bacău cu hramul ‘Înălţarea Domnului’ şi a continuat construirea ei pana în anul 2001.

În urma reînfiinţării Episcopiei Huşilor (în şedinta Adunării Naţionale Bisericeşti, la propunerea Sfântului Şinod al Bisericii noastre din 13-14 februarie 1996), Arhiereul Vicar Ioachim Vasluianul a fost ales episcop al Huşilor ( în 4 iulie 1996), înscăunarea sa făcându-se la 15 septembrie 1996. Din anul 1997 şi până în prezent a consolidat, restaurat şi înfrumuseţat catedrala episcopală din Huşi, împreună cu reşedinţa şi cu toate dependinţele acestui Centru Eparhial. Între anii1999-2004 a înălţat biserica Mănăstirii ‘Schimbarea la Faţă’ din Huşi, precum şi o clădire cu etaj, cu 40 de camere, pentru buna funcţionare a acestei mănăstiri; în perioada 2000-2004 a construit clădirea pentru Muzeul Eparhial Huşi.

În cadrul Episcopiei Huşilor, în perioada 2000-2004, s-au construit biserici la Spitalele din Bârlad, Negreşti şi Huşi şi au fost sfintite peste 50 de locuri de construcţii noi de biserici parohiale şi filiale, unele fiind terminate şi sfinţite iar altele în curs de finalizare.

În prezent Centrul Eparhial Huşi a recuperat 890 hectare teren agricol, nepreluate de parohiile din această eparhie, de la consiliile comunale respective, 100 hectare teren agricol, proprietatea Centrului Eparhial precum şi 300 hectare pădure.

Pe lângă aleasa activitate pastoral-misionară şi administrativ-gospodărească, a publicat temeinice şi documentate lucrări, a tipărit altele în calitate de redactor; între lucrările personale amintim: ‘Monografia bisericii Sf. Nicolae din Bacău’ (Roman, 1983), ‘Monografia bisericii din Măgireşti’ (Roman,1988); ‘Conştiintă şi slujire preoţească’, în trei volume; în acelaşi timp s-au mai tiparit sub redactia sa 20 de titluri de carte; a editat: ‘Cronica Episcopiei Romanului şi Huşilor’, 10 volume (Roman, 1985-1994); ‘Cronica Episcopiei Huşilor’ , 10 volume (1995-2004); de asemenea a publicat 96 de studii şi articole, majoritatea în ‘Mitropolia Moldovei şi Sucevei’ sau în ‘Îndrumătorul bisericesc al Eparhiei Romanului’.

În perioada arhieriei sale a organizat sau a participat la diferite evenimente şi manifestari cu caracter eligios şi ştiinţific. Printre acestea amintim: Simpozionul „100 de ani de la adormirea vrednicului de pomenire, Episcopul Melchisedec Ştefănescu’ (1892-1992) la Roman în anul 1992; Simpozionul „500 de ani de la construirea ctitoriei ştefaniene de la Borzeşti, Bacău’ (ţinut la Borzeşti în anul 1994) „Simpozionul realizat la catedrala episcopală din Huşi, construită de Ştefan cel Mare şi Sfânt în anul 1495′ eveniment la care a participat şi Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, în anul 1995; ‘Simpozionul organizat cu prilejul împlinirii a 400 de ani de la infiinţarea Episcopiei Huşilor’ (1598-1998); cu acel prilej a avut loc şi resfinţirea catedralei episcopale din Huşi; în anul 2004, cu ocazia ‘Anului Ştefanian’ (1504-2004), s-a sfinţit şi deschis oficial Muzeul Eparhial din Huşi, la care a participat un sobor de ierarhi, care a săvârşit şi Sfânta Liturghie, în frunte cu Inalt Preasfinţitul Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei.

Preasfinţia Sa este membru al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane precum şi în diferite asociaţii din ţară.

sursa>

http://www.episcopiahusilor.ro/Stire-P.S.Ioachim.html

http://www.basilica.ro/ro/stiri/preasfintitul_ioachim_mares_episcopul_husilor_

a_trecut_la_cele_vesnice.html

foto>

http://www.evenimentul.ro/image/articol/1-24818-2-270-400-1.jpg

~~~+~~~

ps-ioachim-mares-husi

Pastorala la Învierea Domnului

+ IOACHIM

Din mila lui Dumnezeu

Episcop al Episcopiei Huşilor

Tuturor binecredincioşilor Creştini,

Cinului monahal, Preacucernicilor preoţi,

Har, ajutor şi sănătate, de la Dumnezeu,

iar de la noi arhierească binecuvântare.

Hristos a Înviat !


Iubiţi credincioşi,

După moartea Sa, Domnul nostru Iisus Hristos S-a înfăţişat pe Sine „viu apostolilor Săi, prin multe semne doveditoare, făcându-se văzut lor în răstimp de patruzeci de zile şi vorbindu-le despre cele ale împărăţiei lui Dumnezeu”. Aceasta este mărturia pe care ne-a lăsat-o Sf. evanghelist Luca în cartea sa numită Faptele Apostolilor (1-3) despre Învierea Mântuitorului; iar Sf. evanghelist Ioan, după ce sfârşeşte descrierea venirii Mântuitorului în mijlocul ucenicilor lui, trecând minunat „prin uşile încuiate”, Ioan 20-26 zice: „Şi Iisus a făcut, de faţă cu ucenicii Săi, şi alte minuni, multe, care nu sunt scrise în cartea aceasta, iar acestea s-au scris ca să credeţi că Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, şi crezând, să aveţi viaţă întru numele Lui” – Mai departe în încheierea evangheliei sale, apostolul iubit al Mântuitorului după ce termină descrierea arătărilor lui Iisus în faţa ucenicilor în Galileia, adaugă: „Dar sunt şi alte multe lucruri pe care le-a făcut Iisus şi care, dacă s-ar fi scris cu de-amănuntul, cred că lumea aceasta n-ar cuprinde cărţile ce s-ar fi scris” (Ioan 20-30; 21-25).

Iubiţii mei fii sufleteşti,

Este Ziua Învierii, zi sfântă care a aprins în inimile tuturor credincioşilor, flacăra bucuriei dumnezeieşti. Adevărul Învierii Domnului este confirmat pentru istorie şi pentru toate veacurile, prin arătările Mântuitorului de la Înviere până la Înălţarea Sa, precum şi prin cea de pe drumul Damascului, când a avut loc convertirea Sfântului Apostol Pavel. Văzând pe Iisus înviat din morţi, Sfânta Fecioară Maria, maica Sa, glăsuieşte: „Fiul meu şi Dumnezeul meu, măresc Învierea Ta cea mai presus de cuvânt”. „Am văzut pe Domnul şi am vorbit cu El” (Ioan 20-18), spunea ucenicilor Maria Magdalena. Mi-a poruncit să merg la fraţii Lui şi să spun că El se va sui la Tatăl Său şi la Tatăl nostru şi la Dumnezeul Său şi la Dumnezeul nostru. „Am văzut pe Domnul. I-am cuprins picioarele şi ne-am închinat Lui” ziceau femeile mironosiţe care veniseră în zorii zilei să vadă mormântul. Iar „El ne-a poruncit să dăm de veste fraţilor Săi să meargă în Galileia şi acolo Îl vor vedea” (Matei 28, 9-10).

Sfântul Evanghelist Ioan „a crezut” că Mântuitorul a Înviat, după ce a văzut că: „mormântul era gol” (Ioan 20,8) iar Sfântul Apostol Petru precizează că Mântuitorul i s-a arătat „viu” (Luca 24, 34).

„Am văzut pe Domnul”. A mers cu noi pe cale de la Ierusalim la Emaus şi ne-a tâlcuit Scripturile, dovedindu-ne că Hristos trebuia „să pătimească şi să intre în slava Sa” (Luca 24, 13 şi Luca 24, 16), mărturiseau doi dintre ucenicii apostolilor, Luca şi Cleopa. Ei vorbeau cu El, dar nu ştiau că este Mântuitorul. La binecuvântarea şi frângerea pâinii „li s-au deschis însă ochii lor şi au cunoscut că este El; şi El s-a făcut nevăzut de ei” (Luca 24, 30-31). „Într-adevăr, Domnul a Înviat şi S-a arătat Lui Simon”, mărturiseau Apostolii, împreună cu cei ce se ţineau de ei, în faţa celor care veniseră de la Emaus (Luca 24, 33-34).

Tot în Duminica Învierii, Mântuitorul S-a arătat Sfinţilor Apostoli, afară de Toma (Ioan 20, 19-24), când mănâncă împreună cu ei şi le grăieşte: „Vedeţi mâinile şi picioarele Mele, că Eu Însumi sunt; pipăiţi-mă şi vedeţi că duhul nu are carne şi oase, precum mă vedeţi pe Mine că am . . . Aşa este scris – în lege, în psalmi şi în proorocii – şi aşa se cădea să pătimească Hristos şi a treia zi să învieze din morţi . . . iar voi sunteţi martorii acestora” (Luca 24, 36-48). Când Apostolii au grăit către Toma că l-au văzut pe Domnul, acesta a zis: „Dacă nu voi vedea în palmele lui semnul cuielor, şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede” (Ioan 20, 25). După opt zile Toma, văzând mâinile şi coasta Mântuitorului, a dat mărturie de credinţă nu numai în învierea Sa dar şi în dumnezeirea Lui, zicând: „Domnul meu şi Dumnezeul meu” (Ioan 20, 28).

Mântuitorul S-a mai arătat apostolilor la Marea Tiberiadei, când l-a reaşezat pe Petru în apostolat (Ioan 21, 1-12) S-a arătat în Galilea (Matei 28, 16-20), S-a arătat de asemenea la peste cinci sute de fraţi deodată (I Corinteni 15,6). După patruzeci de zile de la Înviere, Mântuitorul era în Ierusalim împreună cu cei unsprezece apostoli precum şi cu Luca şi Cleopa „şi I-a dus afară spre Betania şi ridicându-şi mâinile I-a binecuvântat.Şi pe când îi binecuvânta S-a despărţit de ei şi S-a înălţat la cer. Iar ei, Închinându-se Lui, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare.Şi erau în toată vremea în templu, lăudând şi binecuvântând pe Dumnezeu” (Luca 24, 50-53).

Ultima arătare a Mântuitorului a avut loc pe drumul Damascului la convertirea Sf. Apostol Pavel (Faptele Apostolilor 9, 1-6), care a scris corintenilor: „dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică şi credinţa voastră” (I Corinteni 15,14) dar „Hristos a înviat din morţi, fiind începătură (a învierii) celor adormiţi” (I Corinteni 15, 20).

Iubiţi fii duhovniceşti,

După înviere, la cea de-a treia arătare în faţa ucenicilor Săi, Domnul nostru Iisus Hristos a mărturisit zicând: „Datu-Mi-s-a toată puterea în cer şi pe pământ” (Matei 28, 18). Fără îndoială, ca Fiu al Lui Dumnezeu, Mântuitorul nu a fost niciodată lipsit de putere, dar în vremea vieţuirii lui ca om, întru desăvârşită smerenie şi umilinţă, El n-a dat la iveală puterea Sa dumnezeiască. Numai în momentul învierii din morţi, El se arată că „Fiu al lui Dumnezeu întru putere, după Duhul sfinţeniei, prin învierea lui din morţi” (Romani 1,4). Astfel, pe El îl vedem „încununat cu mărire şi cu cinste” (Evrei 2,9); pe El Dumnezeu „L-a făcut şi Domn şi Hristos” (Fapte 2, 26), stăpân şi mântuitor şi „în numele lui se pleacă tot genunchiul; al celor cereşti şi al celor pământeşti şi al celor de desubt” (Filipeni 2,10). În acest fel, înviind pe Hristos din morţi, Dumnezeu „La aşezat de-a dreapta Sa întru cele cereşti mai presus de toate . . . şi toate le-a supus sub picioarele Lui şi mai presus de toate L-a dat pe El cap al Bisericii” (Efeseni 1, 20-23).

Aşadar, înviind din morţi, Domnul nostru Iisus Hristos nu S-a întors la viaţa Sa de mai înainte de moarte, în trupul Său omenesc, asemenea fiicei Lui Iair, fiul văduvei din Nain sau lui Lazăr din Betania, pe care Mântuitorul îi înviase din morţi. Aceştia, după oarecare vreme au murit din nou fiindcă ei îmbrăcaseră la înviere „trupul morţii” adică trupurile lor pământeşti supuse osândei morţii din pricina păcatului” (Romani 7, 24). Însă, Domnul nostru Iisus Hristos „a fost dat morţii în trup” cum zice Sf.Apostol Petru, dar „a fost făcut viu în duh” (I Petru 3,18). Mântuitorul a murit în adevăr în trup omenesc dar a înviat în trup dumnezeiesc; a murit în trup pământesc, dar a înviat în trup ceresc; a murit în trup stricăcios, dar a înviat în trup nestricăcios; a murit în necinste, dar a înviat în mărire; a murit în trup sufletesc, dar a înviat în trup duhovnicesc. (I Corinteni 15, 39-50).

Cu trupul Său înnoit şi desăvârşit, deplin înduhovnicit, Domnul Iisus Hristos a trecut prin piatra mormântului sau prin uşile încuiate ale încăperii unde erau adunaţi apostolii. Cu trupul Său îndrumnezeit, El s-a înălţat la cer în văzul ucenicilor lui. În acest fel, prin înviere, S-a descoperit ca adevăratul Fiu al lui Dumnezeu, Domnul şi Mântuitorul nostru . Pe scaunul măririi împreună cu Tatăl şi cu Sfântul Duh şade, şi aici cu noi este, în toate zilele, până la sfârşitul veacului (Matei 28, 20).

Dreptmăritori Creştini,

De la moarte la viaţă şi de pe pământ la cer, Domnul nostru Iisus Hristos n-a trecut singur. „Dar Dumnezeu, bogat fiind în milă, pentru multa Sa iubire cu care ne-a iubit, pe noi cei ce eram morţi prin greşelile noastre, ne-a făcut vii împreună cu Histos – prin har sunteţi mântuiţi şi împreună cu El ne-a sculat şi, împreună ne-a aşezat între ceruri, în Hristos Iisus” (Efeseni 2, 4-6). Întrucât Mântuitorul „a gustat moartea pentru fiecare om” (Evrei 2,9), oamenii toţi au fost răscumpăraţi de sub osânda morţii. Aducându-Se pe Sine înaintea Lui Dumnezeu „prinos şi jertfă întru miros de bună mireasmă” (Efes 5,2), Domnul Iisus Hristos S-a înfăţişat Lui Dumnezeu pentru sfinţirea noastra „Sfânt, fără de răutate, fără de pată, osebit de cei păcătoşi, şi fiind mai presus decât cerurile” (Evrei 7, 26). Iar noi, din curăţia Lui „ne-am spălat, ne-am sfinţit, şi ne-am îndreptat în numele Domnului Iisus Hristos şi în Duhul Dumnezeului nostru” (I Corinteni 6, 11).

Astfel din marea Lui dragoste faţă de noi, Dumnezeu iertându-ne greşelile, ne-a dăruit şi viaţă, făcându-ne vii împreună cu Hristos. Iar, dacă „Duhul celui ce a înviat pe Iisus din morţi locuieşte în noi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morţi va face vii şi trupurile noastre muritoare, prin Duhul Său care locuieşte în noi” (Romani 8, 11).

Iubiţi credincioşi,

Sărbătoare a sărbătorilor şi praznic al praznicelor, ziua Învierii Domnului aduce bucurie în toate casele şi în toate inimile credincioşilor. Sfânta Înviere fiind izvorul nădejdii noastre în Dumnezeu şi în învierea cea de obşte la care vom fi şi noi părtaşi, să avem deplină încredere în biruinţa vieţii asupra morţii, a luminii asupra întunericului şi a binelui asupra răului. Având deci în sufletele noastre nădejdea Învierii şi în inimi bucuria veşniciei, în această luminată zi a Sfintelor Paşti şi întotdeauna, cunoscând că „roada Duhului este dragostea, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea, curăţia” (Galateni 5, 22) să ne străduim a le împlini pe acestea pentru a ne învrednici să devenim „fii ai Învierii” (Luca 20,36).

Să ne întoarcem la credinţa şi puritatea morală a părinţilor şi strămoşilor noştri şi să facem ca bucuria Învierii Domnului să lumineze în spitale, în azile şi orfelinate, în căminele de bătrâni şi penitenciare, precum şi în casele celor lipsiţi şi neajutoraţi. Pe lângă acestea, vă îndemn cu cuvintele Sfântului Apostol Pavel, ca: „la toate câte sunt adevărate, câte sunt de cinste, câte sunt de drepte, câte sunt curate, câte sunt vrednice de iubire, câte sunt cu nume bun, la orice faptă bună şI de laudă, la acestea să vă fie gândul” (Filipeni 4,18).

Astăzi, este „Ziua Învierii, popoare bucuraţi-vă” pentru că:

„Hristos din morţi a înviat

Şi lumea-ntreagă a mângâiat

Şi dacă El n-ar fi venit

Nici lumea n-ar fi mântuit

Fă ca din moarte să’nviem

De Tine să ne-apropiem

Hristos din morţi a înviat

În veci să fie lăudat !”

O dată cu acest cuvânt de învăţătură, povăţuire şi părintesc îndemn, la această mare bucurie a Învierii Domnului, al vostru păstor de tot binele voitor, şi fără încetare către Domnul rugător, vă întâmpină cu binecuvântări arhiereşti şi tradiţionalul:

Hristos a Înviat !

+ IOACHIM
Episcop al Episcopiei Huşilor

ips_ioachim_episcopul_husilor

sursa>

http://www.episcopiahusilor.ro/PDF/pastorala%20paste.pdf

foto>
http://www.evenimentul.ro/image/articol/1-18227-2-270-400-1.jpg

http://stoianart.weblog.ro/usercontent/21/21857/photoblog/I.P.S_Ioachim_Episcopul_Husilor.jpg


 
24 comentarii

Scris de pe aprilie 24, 2009 în articole, diverse, ecclesia, oameni, Panihida, Vesti

 

Etichete: , , , , ,

24 de răspunsuri la „PREASFINŢITUL PĂRINTE IOACHIM, EPISCOPUL HUŞILOR, A PLECAT LA DOMNUL

 1. Ioan

  aprilie 24, 2009 at 5:50 pm

  Acest sfant a plecat dintre noi
  Prea multe lucruri minunate a facut pe acest pamant
  Un sfant printre oameni rai
  De mii si zeci de mii de ori mai sfant.

  Pamantul nostru e mai gol
  Caci oamenii prea-sfinti se duc.
  Iar prea-Sfintitul Ioachim era deasupra tuturor.
  Acum prin poarta Raiului a trecut.

   
 2. rusei ana

  aprilie 24, 2009 at 6:30 pm

  dar nude va fi inmormantat?
  la Magiresti?

   
  • rusei ana

   aprilie 24, 2009 at 6:32 pm

   astept raspuns
   sunt din magiresti

    
   • costin

    aprilie 25, 2009 at 9:01 pm

    da, va fi inmormantat in satul natal, acolo unde odihnesc si parintti sai

     
  • rusei ana

   aprilie 24, 2009 at 6:34 pm

   astept raspuns
   sunt din magiresti va multumesc
   vreau sa stiu neaparat pentru ca vreau sa particip la funerarii
   multumesc mult
   daca putei sa raspundeti astazi va rog multumesc inca o data

    
  • rusei ana

   aprilie 24, 2009 at 6:51 pm

   Preasfintitul Ioachim s-a ingrijit in fiecare an de biserica si de satul sau natal com. Magiresti contribuind atat din punct de vedere material dar in mod deosebit din punct de vedere spiritual .Venea de doua ori pe an si oficia Sfanta Liturghie si incheia cu o masa la resedinta sa natala nude invita toti credinciosii parohiei Magiresti,si lu urma le oferea cate o carte religioasa sau diferite obiecte de cult .A mai facut si o casa parohiala foarte mare in curtea sa natala la cati va pasi de biserica .ar fi foarte frumos ca cei care vor oficia slujba imormantari sa faca bine sa il depuna la sfintia sa in sat si in frumoasa biserica pe care Sfintia sa a construito si ulterior renovata in anul 1985
   este cea mai frumoasa biserica din judetul bacau

    
  • rusei ana

   aprilie 24, 2009 at 6:57 pm

   Dumnezeu sa il odihneasca in pace

    
   • Episcopia Husilor

    iulie 27, 2009 at 3:01 pm

    Sa stiti ca nu e fals cu magiresti eu sunt

    un mare credincios am fost acolo la inmormintare sa stiti

     
 3. gabriel

  aprilie 24, 2009 at 7:36 pm

  ca bacaoan imi pare rau de trecerea la cele vesnice a preasfintitului a avut o amprenta benefica asupra vietii spiritual duhovnicesti a orasului bacau si de aceea propun ca o strada din orasul bacau sa ii poarte numele pentu tot ce a facut pentu noi.DUMNEZEU SAL IERTE

   
  • dancamen

   aprilie 24, 2009 at 9:37 pm

   Pt Gabriel>

   Este vorba de PS Ioachim, Episcopul Husilor, nu de PS Ioachim Giosanu, ce poarta titulatura de “Bacaoanul” si este episcop vicar al Episcopiei Romanului, avand jurisdictie asupra orasului Bacau, la care tu faci referire. Faci o confuzie de nume. Uita-te la fotografie, si ai sa vezi ca Preasfintitul de care faci referire este cu mult mai tanar decat cel despre care e vorba in articol.

   dan.camen.

    
   • Radu C

    aprilie 24, 2009 at 9:52 pm

    Din cate cunosc, Prea-Sfintitul Ioachim va fi inmormantat la Bacau, in catedrala pe care a ctitorit-o in 1991. Asa se vorbeste aici la Vaslui! Acest mare ctitor de biserici si acest mare sfant merita sa fie asezat printre sfinti. Tot din ce se aude, inmormantarea va fi marti la Bacau iar luni vor fi ceremonii in Husi, unde sunt asteptati multi credinciosi din intreaga tara.

    Dan, iubite crestin, PS Ioachim a slujit zeci de ani in Bacau la Sf. Nicolae si a inceput si continuat constructia marii catedrale de peste drum. De aceea spunea Gabriel.

    Multumesc.

     
   • dancamen

    aprilie 24, 2009 at 10:07 pm

    Pt Radu C>

    Nu stiam ca va fi ingropat la Bacau, nici ca PS Ioachim al Husilor a ctitorit asa mult in acest oras si am crezut ca Gabriel face referire la PS Ioachim Giosanu, care e episcop al Bacaului. Cel putin, prin felul cum a scris Gabriel comentariul, asa mi s-a parut.

    dan.camen.

     
   • Sireteanu

    aprilie 29, 2009 at 10:21 pm

    Giosanu este arhiereu vicar si nu episcop vicar. El nu are jurisdictie asupra orasului Bacau. Titulatura de Bacaoanul sau Vasluianul se dau onorific dupa un obicei grecesc. Cit priveste diferenta dintre Giosanu si Mares este imensa . Giosanu este un incult incapabil dar Mares a lasat ceva in urma prin biserica Catedrala sau Sf, Nicolae, sau Magiresti. Giosanul nu -i nici la degetul cel mic al lui Mares.
    Am lucrat apropiat de Mares si i-am apreciat vointa .

     
 4. Mara Ioana

  aprilie 24, 2009 at 9:53 pm

  Un sfant printre sfinti
  Cei care l-au cunoscut pe acest Sfant sa depuna marturie despre viata sa lipsita de pacat! Cei care l-au cunoscut sa depuna marturie despre suferintele care l-au incercat, neincetat! Cei care nu l-au cunoscut si l-au hulit sa se caiasca, caci Dumnezeu le vede pe toate si nimic nu va ramane fara rasplata! Cei care il plang sa se bucure, caci acum este printre Sfinti! Cei care il lauda, sa strige mai tare ca in aceasta zi de sarbatoare mare Sfantul Ioachim Vasluianul a trecut portile deschise ale Raiului!

  Prea-Sfintitul Ioachim, printre cei drepti. Pacatosi si suferinzi suntem noi, zi de zi printre cei strambi. Miile de credinciosi de la Husi, Bacau, si din intreaga tara vor veni sa-si aduca omagiile lor, primind la ei ultimul strop de har de la Sfantul Ioachim Vasluianul.

   
 5. Maria Mares

  aprilie 24, 2009 at 10:20 pm

  Din partea familiei: Stimati credinciosi, va informam ca informatiile aparute in presa referitor la inmormantarea PS Ioachim care va avea loc la Magiresti sunt false. Mitropolia Moldovei si Bucovinei va emite maine un comunicat de presa in care se vor regasi toate detaliile referitoare la slujba de inmormantare. Va putem spune insa ca informatiile domnului Radu C sunt veridice. Pentru mai multe detalii va rugam consultati maine site-urile internet si presa. Va multumim ca sunteti alaturi!

   
 6. Vasluianul

  aprilie 24, 2009 at 10:26 pm

  ANUNT IMPORTANT!
  PENTRU TOTI CREDINCIOSII DIN INTREAGA TARA:

  ANUNTAM CA IN CURSUL ZILEI DE MAINE, MITROPOLIA MOLDOVEI SI BUCOVINEI VA DA UN COMUNICAT DE PRESA CU PRIVIRE LA LOCUL SI DATA INMORMANTARII.

  Din informatiile pe care le avem de la Episcopie, aici in Vaslui, se cunoaste in acest moment ca ceremoniile vor avea loc:
  LUNI in HUSI, la catedrala episcopala
  MARTI in BACAU, la catedrala Inaltarea Domnului, pe care Prea-Sfantul Ioachim a ctitorit-o in 1991. Acolo va fi inmormantat Sfintia sa, printre Sfinti.

  Asadar informatiile de pana acum au fost eronate, locul inmormantarii nu va fi la Magiresti, ci in BACAU, iar ziua este MARTI.

  Prea-Sfantul Ioachim trece prin portile Raiului, noi sa trecem la el pentru a-i aduce un omagiu si a primi un ultim strop de har de la acest mare om sfant de pe acest pamant.

   
 7. Nelu Gradeanu

  aprilie 25, 2009 at 10:37 pm

  PREA SFINŢITUL EPISCOP IOACHIM-MONUMENT DE,,CONŞTINŢĂ ŞI SLUJIRE PREOŢEASCĂ”

  O ,,FIINŢĂ SUFLET ŞI NU DOAR ,,CU SUFLET ,CARE S-A CONSIDERAT, O VIAŢĂ ÎNTREAGĂ, O FĂRÂMĂ DE CER ŞI NU DOAR O ÎNTRUCHIPARE DE ŢĂRÂNĂ.
  ÎN VIZIUNEA PS EPISCOP IOACHIM MAREŞ, ,,A FI” ÎNSEMNA SACRALITATE, IAR ,,A FIINŢA” PULSAŢIA CONTINĂ A CREAŢIEI DIVINE.
  AM AVUT FERICITA BUCURIE DE-A FACE PARTE DINTRE CEI PE CARE PREA SFINŢIA SA I-A PREŢUIT, AJUTAT,CONSIDERAT COLABORATORI ŞI PRIETENI AI LUI.APARTE, TRISTEŢEA MEA ESTE MAI AMPLIFICATĂ FAŢĂ DE CEILALŢI ŞI PRIN FAPTUL CA AM FOST SINGURUL MIREAN CUNUNAT DE PREASFINŢIA SA-ÎN CALITATE DE EPISCOP.
  CA PICTOR PREFERAT AL PREA SFINŢIEI SALE,AM SCRIS PAGINI DE ISTORIE ICONOGRAFICĂ ÎMPREUNĂ CU DĂNSUL, DAR MAI ALES, AM AVUT PARTE DE O TRĂIRE SUPERLATIVĂ, ALĂTURI DE PURITATEA UNUI MURITOR, CE MI-A FĂCUT DOVADA CONTOPIRII CU NEMURIREA PRIN HARUL SĂU,BUNĂTAŢII, CULTURII ŞI MODESTIEI SALE.
  CA FIINŢĂ UMANĂ A TRĂIT PERMANENT ÎN AMBIANŢA BISERICII ŞI A CREDINCIOŞILOR, SE INTERESA TOTDEAUNA, CU UŞURINŢĂ DE LUDRURILE MĂRUNTE,ÎL INTERESA TOATE, ÎNTREBA MEREU ŞI PRIVEA FĂRĂ CONTENIRE TOT CEEA CE ERA ÎN JURUL LUI.
  EMANA O SINCERITATE FĂRĂ MARGINI ŞI O BUNĂTATE SUFLETEASCĂ, RAR ÎNTĂLNITĂ.
  FĂRĂ INDOIALĂ CĂ PE O SCARĂ VALORICĂ,IMAGINARĂ, DUPĂ EPISCOPUL IACOB ANTONOVICI, PREA SFINŢITUL EPISCOP IOACHIM MAREŞ-URMEAZĂ ŞI CU GREU VOR PUTEA FI, MĂCAR EGALAŢI CEI DOI MARI EPISCOPI CARE,NU LE-A FOST ÎNŢELEASĂ MĂREŢIA DE CĂTRE CONTEMPORANII LOR DIN ACEASTĂ EPARHIE!
  ICOANA INIMII SALE A CĂPĂTAT DIMENSIUNE DE ALTAR, IAR RUGA LUI S-A TRANSFORMAT ÎN CĂNTEC LITURGIC.GLASUL ŞI VOCEA SA ERAU CA O ARCUIRE DE SUFLET, TĂIATE ÎN GĂNDURI PIOASE ŞI ÎNĂLŢATE PRIN NEVOIA DE MĂNTUIRE ŞI LINIŞTE SUFLETEASCĂ.
  PREA SFINŢITUL IOACHIM MAREŞ, A ZĂMISLIT NU NUMAI DESFĂTĂRI RITUALICE, CI ŞI ADĂNCIRI DE MEDITAŢIE SACRĂ, ŞI-A ÎNĂLŢAT RUGA NU NUMAI PRIN GĂNDURI CURATE ŞI CUVINTE ALESE, CI ŞI PRIN DANGĂT DE CLOPOT, CARE PORNIT ŞI EL DIN CREDINŢĂ, STRĂBATE DISTANŢE ŞI SE PIERDE ÎN DEPĂRTĂRI.
  SA-I FIE VEŞNICIA AMINTIRII SALE, LA FEL DE FĂRĂ DE OPRIRE CA ŞI ACEEA A SUBLIMULUI SONOR.
  A PREŢUIT FĂRĂ ÎNCETARE ŞI SLOVA ŞI LUMINA CA ŞI MLADIEREA MUZICII. CA PREOT S-A SIMŢIT ATRAS MEREU DE O GALAXIE FĂRA PERECHE,ZĂMISLITĂ DIN SFERELE PURE ALE CREDINŢEI NOASTRE.
  AŞA CUM PESCARUŞII MĂRILOR ADUNĂ ÎN ZBORUL LOR SPERANŢELE DE SALVARE A CELOR CUPRINŞI DE FURTUNĂ ŞI NOI SĂ ADUNĂM PE ARIPILE DESĂVĂRŞIRII NOASTRE, MODELE DE VIEŢUIRE ŞI TRĂIRE CA MULT IUBITUL ŞI VENERATUL NOSTRUL EPISCOP IOACHIM MAREŞ!
  PENTRU PREA SFINŢIA SA -NELUŢ DRĂGUŢ, PENTRU CITITORI PICTORUL NELU GRĂDEANU

   
 8. Marius Comanescu

  aprilie 26, 2009 at 2:39 am

  Luni 27 aprilie la Catedrala Episcopală din Huşi va fi oficiată Sfânta Liturghie Arhierească începând cu ora 8:00, iar la ora 10:00 se va oficia slujba înmormântării Preasfinţitului Ioachim Mareş. Având în vedere dorinţa Preasfinţitului Ioachim Mareş de a fi înmormântat în cripta episcopală de la demisolul Catedralei Înălţarea Domnului din Bacău, după încheierea slujbei de înmormântare din Catedrala Episcopală a Huşilor, trupul va fi dus la Catedrala Înălţarea Domnului din Bacău. Aici credincioşii ortodocşi din Bacău vor putea să îşi ia rămas bun de la Preasfinţitul Ioachim Mareş până a doua zi dimineaţa, când marţi (28 aprilie) începând cu ora 8 va fi oficiată Sfânta Liturghie Arhierească după care Preasfinţitul Ioachim Mareş va fi înhumat în cripta episcopală din demisolul Catedralei Înălţarea Domnului din Bacău.

   
 9. branici alexandru

  aprilie 27, 2009 at 1:50 pm

  unde va fi inmormantat in Catedrala „INALTAREA DOMNULUI” din Bacau s-au in satul sau natal. A s vrea si eu sa stiu, pentru ca eu sunt din Husi dar acum stau in Bacau

   
 10. branici alexandru

  aprilie 27, 2009 at 1:51 pm

  si daca se poate sa-mi dati raspunsul astazi, vreau sa stiu sa merg si eu sa-l vad

   
 11. Gh radu

  aprilie 29, 2009 at 5:23 am

  Mii de oameni au fost la Bacau! Mii de credinciosi, cu lacrimi in ochi! Zeci de coroane, 150 de preoti, aproape toti membrii Sfantului Sinod. Numai Patriarhul cel de la Bucuresti o lipsit, insa noi avem pe Teofan al nostru care-i mai bun si mai drept.

  Inaltul Prea-Sfintit Ioachim, blandul nostru parinte, mentor, Sfant, se odihneste printre cei drepti. Sa nu plangem ci sa ne fericim pentru sufletul lui maret, curat, limpede ca lacrima. Ce viata chinuita a avut, cate incercari, si cat de demn si-a purtat mereu crucea! Numai cei cari l-au cunoscut pot depune marturie vie despre Sfintenia bunului nostru episcop. Zi dupa zi o purtat cuvantul lui Hristos, intru lumina si adevar!

  Si cand Iuda si cu securistii l-au acuzat, punand coroana de spini mincinosi, Sfantul nostru a spus „Iarta-i Doamne!” Dar pe ei nu ii iert eu si Dumnezeu, ca pre multi avem sa popim noi dintre acesti securisti mincinosi! Nici o dovada nu au fost in stare sa produca! Nici o pata pentru ca sufletul curat si bland al Sfantului Ioachim i-a primit si i-a iertat si pe acesti netrebnici, cu politica lor murdara si dispretuitoare de oameni.

  Sfinte Ioachim, ne privesti cu aceiasi blandete si dragoste de acolo de Sus de la Domnul. Domnul te-a primit la El cu cinste si bucurie, caci cu credinta L-ai slujit mereu, te-a asezat intre Sfintii lui credinciosi, ca sa te rogi pentru noi si iertarea noastra.

  Sfinte Ioachim, parinte bland si credincios, binecuvanteaza!

  GH. Radu
  Husi
  Aprilie 27 2009

   
 12. Elena

  aprilie 17, 2010 at 3:43 pm

  Azi,slujba de pomenire dupa un an!Ne e dor de binecuvantarea si blindetea pe care Preasfintitul Episcop Ioachim le daruia.Vesnica Sa pomenire,cu Sfintii sa fie primit in ceruri,mantuire cu mare slava sa-i daruiasca Domnul Hristos,mare si adevarat Pastor de suflete ne-a fost,cu adinca traire si jertfire pentru Dumnezeu si Preacurata sa Maica.Hristos a inviat!

   
 13. galatanu

  aprilie 23, 2011 at 10:41 am

  a fost inmormantat la bacau in catedrala nu la magiresti a fost adus cu o escorta de politie a stat doua zile dar apoi lau inmormantat sora bunici mele este maica care a avut grija de el acum ea se afla la manastirea agapia inpreuna cu sora ei

   

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat: